Редакција часописа "Топола" припрема четврти број овог стручног часописа који треба да изађе у 2018. години. Позивамо Вас да доставите своје радове на е-маил: redakcija@jusp-donjagradina.org

У П У Т С Т В О7.3.2016.

Семинар за професоре историје и српског језика о образовању о холокаустуЈавна установа "Спомен-подручје ДОЊА ГРАДИНА"
79243 Демировац, Козарска Дубица
тел: 052/446-031; факс: 052/446-030
емаил:info@jusp-donjagradina.org

р а д н о    в р и ј е м е:
понедељак-петак: 07:00 - 15:00
субота-недеља: најавити групне посјетеД И Р Е К Т О Р
виши кустос-археолог Тања Тулековић
email: tanjatulekovic@jusp-donjagradina.org

К У С Т О С - И С Т О Р И Ч А Р
Дејан Мотл
email:dejanmotl@jusp-donjagradina.org

Р А Ч У Н О В О Д С Т В О
Мира Драгичевић
факс 052/424-090
email:miradragicevic@jusp-donjagradina.org

Р Е Д А К Ц И Ј А    Ч А С О П И С А
"Т О П О Л А"
тел: 052/446-030
email:redakcija@jusp-donjagradina.org

Књига из тишине