Редакција часописа "Топола" припрема четврти број овог стручног часописа који треба да изађе у 2018. години. Позивамо Вас да доставите своје радове на е-маил: redakcija@jusp-donjagradina.org

У П У Т С Т В О7.3.2016.

Семинар за професоре историје и српског језика о образовању о холокаустуДоња Градина је била дио озлоглашеног усташког концентрационог логора Јасеновац, у коме је на најсвирепији начин убијено око 700.000 невиних жртава. Терен Доње Градине површине око 808ha, обезбјеђен системом међусобно повезаних бункера, био је у току 2 св. рата за усташке џелате погодно мјесто за звјерска мучења и ликвидације. Логораши из Јасеновца превожени су скелом преко ријеке Саве у Доњу Градину гдје су одмах убијани. Велики број убијених није уопште ни улазио у логор Јасеновац него је одмах одвођен у Доњу Градину и убијан. Утврђено је да је овдје лишено живота око 366.000 затвореника.

Цијело подручје Доње Градине покривено је гробницама које још нису сасвим истражене. Унутар меморијалног комплекса снимљено је око пола гробних поља, а испитана су углавном већа масовнија гробишта и презентована са основним подацима. На подручју Доње Градине постоје три врсте гробница:

1) оне у које су стјеривани живи људи, набијени један до другог и убијани маљем или каквим другим тупотврдим предметима;
2) оне у које су бацани убијени и помрли логораши;
3) као и оне у којима су одлагане куване и паљене кости (остаци из „творнице сапуна“ и спаљивања лешева...)

Доња Градина је 1975. године проглашена спомен - подручјем (Законом о изградњи и финансирању Спомен - подручја Доња Градина, Службени лист СР БиХ, број 13/75) па је започело њено уређење.

Спомен - подручје Доња Градина (ужа зона) простире се на 117 хектара. На девет гробних поља налази се 105 великих масовних гробница чија површина износи 10 130 m². Накнадно су пронађене још 22 гробнице чија величина још није утврђена.

Распадом СФРЈ 1991. године јединствено Спомен подручје Јасеновац, подијељено је географски и административно на двије самосталне институције: Спомен подручје Јасеновац у Републици Хрватској и Спомен - подручје Доња Градина у Босни и Херцеговини.

Књига из тишине