Редакција часописа "Топола" припрема четврти број овог стручног часописа који треба да изађе у 2018. години. Позивамо Вас да доставите своје радове на е-маил: redakcija@jusp-donjagradina.org

У П У Т С Т В О7.3.2016.

Семинар за професоре историје и српског језика о образовању о холокаусту
Online publikacija: ISSN 2303-856X
Print publikacija: ISSN 2303-744X
Уредник:
Тања Тулековић

Редакција:
Тања Тулековић, Дејан Мотл, Драган Тркуља, мр Владан Вуклиш, мр Маријана Тодоровић Билић, мр Драган Давидовић

Рецензенти:
мр Жељко Вујадиновић, мр Бојан Стојнић

Лектура:
Татјана Атлагић

Издавач:
ЈУ Спомен-подручје Доња Градина

За издавача:
Милорад Буква

Припрема за штампу:
Владан Вуклиш

Тираж: 300
Штампа: Графид д. о. о. БањалукаКњига из тишине